Bala2007: Effekt på klimatet och kolcykeln av storskalig avskogning

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Bala m.fl. har gjort simuleringsstudier av hur storskalig avskogning påverkar kolcykeln och klimatet. Modellerna som använts pekar på att albedo, d.v.s. markens reflektionsförmåga, blir större utan skog. Även om det skulle kunna användas för att försvara kalhyggen i klimatets syfte pekar författarna på att skogen har många andra värden som ska tas i beaktande. Läs artikeln i Proceedings of the National Academy of Sciences.