Bala2007: Effect van grootschalige ontbossing op klimaat en koolstofkringloop

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Bala en collega’s beschrijven simulaties van grootschalige ontbossing en het effect daarvan op de koolstofkringloop en het klimaat. De gebruikte modellen geven aan dat de ‘albedo’, dat wil zeggen het reflectievermogen van de grond groter wordt als er geen bos op staat. Hoewel dit argument in theorie gebruikt zou kunnen worden om ontbossen aan te bevelen “om het klimaat te redden” wijzen de auteurs er op dat bossen veel andere voordelen bieden die ook meegenomen moeten worden in afwegingen. Lees het hele artikel in Proceedings of the National Academy of Sciences.