Last Updated on February 23, 2023 by Lena Wallin

Ekosystemets gränser

Jorden är ändlig och därför är även mängden resurser begränsade. Mänskligheten har successivt avverkat skogar, utarmat lantbruksjordar, tömt haven på fisk och så vidare. Därtill tillkommer föroreningar av olika slag, som plast i havet, giftiga utsläpp från industri och utsläpp av växthusgaser. Även om detta varit känt länge har Rockström m. fl. 2009 gjort en stor insats genom att åskådliggöra gränserna i en enkel figur. En uppdaterad version av figuren publicerades av Steffen m. fl. 2015. Figuren finns här bredvid, i en version från Wikipedia (som för övrigt även har en diskussion om de motargument som anförts mot vissa av de nio gränserna). De tre kategorierna där gränserna är överskridna är:

Det är klart att gränserna är ungefärliga men detta tummar inte på principen att det finns gränser som måste beaktas tillsammans och i ett helhetsperspektiv och att vi måste tillämpa försiktighetsprincipen. Det i sin tur betyder att mänsklighetens aktiviteter bör hållas innanför gränserna med god marginal. Där klimatproblemet möjligtvis kan hejdas genom att sluta använda fossila bränslen och genom att åter lagra koldioxiden i ekosystemen (ungefär hälften av all växtlighet har försvunnit på grund av människans framfart) kommer det ta mycket lång tid för att återställa den biologiska mångfalden. Att äventyra den biologiska mångfalden ytterligare genom att hugga ner skogen för att rädda klimatet är meningslöst och kontraproduktivt. De beslut som vi tar nu kommer influera klimatet och världen under många tusen år.. Läs mer om vad som bör göras under fliken Lösningar.

Planetary boundaries according to Rockström et al. 2009 and Steffen et al. 2015. The green areas represent human activities that are within safe margins, the yellow areas represent human activities that may or may not have exceeded safe margins, the red areas represent human activities that have exceeded safe margins, and the gray areas with red question marks represent human activities for which safe margins have not yet been determined. (Text och bild från Wikipedia 2016).