Averil2014: Koolstofopslag in de grond wordt gecontroleerd door mycorrhiza

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Averill en collega’s (2014)vergelijken twee soort mycorrhizaschimmels die bijdragen aan de afbraak van organisch materiaal. Grondsoorten in ecosystemen waar de meeste planten samenwerken met ‘ekto- en ericoid mycorrhiza’ (EEM-schimmels) komen veel voor in gematigde en boreale streken, maar ook in de tropen. Zulke grondsoorten hebben een 70% hoger koolstofgehalte (per hoeveelheid stikstof) dan grondsoorten in ecosystemen waar de meeste platen samenwerken met ‘arbusculaire mycorrihiza’ (AM-schimmels); zulke grondsoorten worden het meest in de tropen gevonden. EEM-schimmels produceren enzymen die het makkelijker maken om organische stikstof op te nemen. Dit vermindert de afbraaksnelheid en daardoor wordt meer koolstof in de grond opgeslagen. AM-schimmels maken niet zulke enzymen en daardoor gaat de afbraak van koolstof in de grond sneller. Lees het hele artikel in Nature. Een editorial in hetzelfde nummer van het tijdschrift door te stellen dat het onzichtbare minstens zo belangrijk is voor de koolstofopname als het zichtbare.