Ansholm2014: Klimaatveranderingen die de mannelijkheid bedreigen

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Ansholm en Hultman hebben opinieartikelen in Zweedse kranten geanalyseerd om te onderzoeken wie de meest opvallande en actieve klimaatontkenners zijn. In het algemeen gaat het om oudere invloedrijke mannen die sterk in technologische oplossingen geloven en die evenzeer sterke tegenstanders zijn van staatsbemoeienis. Deze mannen (en een vrouw) beschrijven zichzelf als gemarginaliseerde, in de ban gedane, dissidenten, die zich genoodzaakt zien om hun stem te verheffen tegen de “klimaatreligie”. Lees het hele artikel in NORMA: International Journal of Masculinity Studies.