Angelstam2019: Från skydd av skog till grön infrastruktur

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Denna mycket viktiga rapport går igenom skyddet av skog i Sverige med Örebro län som exempel. Angelstam konstaterar att vi har långt kvar till att nå Aichi-målen, inte bara på grund av att den skyddade arealen är för liten, utan också på grund av att områdena är för små och inte är sammankopplade. Rapporten är publicerad av Länsstyrelsen i Örebro.