Andersson & Westholm, 2018: Hur forskningsprogrammet Future Forests styrdes av skogsindustrin

Andersson och Westholm är samhällsvetare som har undersökt forskningsprogrammet Future Forests 2009-2012. De finner att skogsindustrin har haft stor makt över programmet, från formuleringen av ansökan som först underkändes av en internationell granskning av forskare och sedan ändå godkändes, till vilka intressenter som fick inflytande i programmet och hur forskningen sedan kommunicerades. Risken är att forskningsprogrammet döljer existerande konflikter och inte kan fånga in framtida risker. Läs mer i Science, Technology and Human Values.