Anderson2010: Biofysisk hänsyn i skogsbruket för klimatets skull

Last Updated on December 14, 2021 by admin

Trädplantering och användandet av olika skogsbruksmetoder framhålls ofta för att motverka klimatförändringar. Men skogsbruket påverkar albedo (den mängd solinstrålning som reflekteras tillbaka till rymden), ytors ojämnhet och evapotranspiration vilket påverkar mängden energi som flödar till atmosfären. Dessa biofysiska återkopplingar kan resultera i lokal uppvärmning och motverkar därmed skogsbrukets kolupptagningsförmåga. Denna vetenskapliga artikel granskar befintliga forskningsresultat och föreslår skogsbruksmetoder som kan motverka de negativa konsekvenser som kan uppstå. Läs artikeln här i Frontiers in Ecology and the Environment.