Amiro2010: Koldioxidutsläpp efter störningar i skogar i Nordamerika

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Amiro m.fl. har granskat koldioxidutsläpp efter störningar i skogar i hela Nordamerika på 180 olika ställen. Störningstyper inkluderar avverkning, brand, insektsangrepp, stormfällen och gallring. Stora skillnader uppmättes beroende på breddgrad och skogstyp. Efter avverkning eller annan storskalig störning tar det 10-20 år innan skogen åter blir en kolsänka. Läs hela artikeln i Journal of Geophysical Research.