Alkama2016: Verband tussen ontbossing en lokaal klimaat

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Alkama en Cescattit (2016) kombineren satellietmetingen van de luchttemperatuur met hoge resolutie foto’s die veranderingen in de bebossing op de hele wereld tonen. Door de temperatuur te meten precies op de plek waar bossen omgehakt zijn of nieuwe bossen aangeplant krijgen de auteurs een gedetallieerd beeld van de lokale tempertuureffecten. Het omhakken van bossen verhoogt de temperatuur, het meest in droge gebieden en het minste in boreale bossen. Een intact bosareaal vermindert de temperatuurvariatie en kan daardoor een belangrijk effekt op het lokale klimaat hebben. Lees het hele artikel in Science.