AirClim2010: Boreala skogar och klimatförändringar i ettt regionalt perspektiv

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Av alla landekosystem på jorden är den boreala skogen särskilt känslig för klimatförändringar och förhöjda temperaturer. Denna rapport granskar interaktioner mellan klimatförändringar och boreal skog i ett regionalt perspektiv, där Skandinavien, Ryssland och Nordamerika (Kanada) behandlas separat. Läs rapporten här.