Achat2015: Markkolet minskas på grund av intensiv skogsskörd

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Achat med kollegor analyserar resultat från många tidigare artiklar i ämnet och kommer fram till att avverkningar där man även tar ut GROT (grenar och toppar) leder till att kolhalten i marken blir lägre än avverkningar där GROT lämnas kvar. Analysen inkluderar även djupare marklager. Läs mer i Nature Scientific Reports.