Här redovisas de olika källor som vi använder oss av. Det är främst vetenskaplig forskning men även rapporter från myndigheter och organisationer samt filmklipp.